Norske lagmesterskap, Mixed, fordelt på 9 klubber per 17 mar 2024
Count of prog prog          
pl. klubb Luft Ffelt Gfelt SF-Rev SF-Pst Grand Total
1 Bærum PK 1   1     2
1 Sunndal SSK       1 1 2
1 Støren SSK 1 1       2
4 Tromsø PK 1         1
4 Greipstad PK     1     1
4 Florø PK 1         1
4 Sola PK 1         1
4 Numedal SS 1         1
4 Hå PK   1       1
0 Grand Total 6 2 2 1 1 12