Norske lagmesterskap, Mixed, fordelt på 7 klubber per 24 okt 2023
Count of prog prog          
pl. klubb Luft Ffelt Gfelt SF-Rev SF-Pst Grand Total
1 Sunndal PK       1 1 2
1 Bærum PK 1   1     2
1 Støren SSK 1 1       2
4 Tromsø PK 1         1
4 Numedal SS 1         1
4 Greipstad PK     1     1
4 Hå PK   1       1
0 Grand Total 4 2 2 1 1 10