Norsgesmestere, klasse SH Oppdatert 19 aug 2018
pl navn Fri Luft Fin Grand Total
1 Bjørn Morten Hagen 3 2 7 12
2 Asbjørn Nikolaysen 2 1 2 5
3 Berit Breirem   3   3
3 Mats Økland   3   3
3 Stein Vidar Amundsen   1 2 3
6 Anne-Cathrine Krüger   2   2
7 Ole Ellingsen 1     1
7 Einar Eek Iversen   1   1
7 Espen Børsum Jensen   1   1
0 Grand Total 6 14 11 31