NSF Stevnestatistikk (Pistol - Banestevner)

www.fsu.no

 Vinterserien Hurtig Fin 2008-2009

Aktivitet 2009

    Antall starter pr. skytter
    Antall starter pr. klubb
    Antall starter Kvinner pr. klubb
    Antall starter pr. krets
    Antall skyttere pr. klubb/krets
    Oversikt deltakelse bane

    NSF’s terminliste pistol
    Klasseføring

Adelskalender  2009

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

 

Klassevis Ti på topp      

Statistikk 2008      Statistikk 2007

Statistikk 2006      Statistikk 2005 

"Alle på topp"-lister, 2009

    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft rekr. U14
    Luft rekr. U12
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin
    Hurtig Grov

    Luft-Std 40
    Luft-Std 30

    Luft-Fall

    NAIS
    NAIS-Cup ind.
    NAIS-Cup Lag
    NAIS merker per klubb
    Sprint-Luft
    Sprint-Luft-Cup ind.
    Sprint-Luft-Cup Lag

 Regler for NAIS – Sprint-luft

Rankinglister (Rankingregler)

Åpen
    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov

Menn Junior
    Fripistol
    Silhuett
    Luft 60
    VM Fin

    Standard

Menn U16
    Fripistol
    Silhuett
    Luft 40
    VM Fin

    Standard

 

Kvinner
    Luft 40
    VM Fin
    Hurtig Fin

Kvinner Junior
    Luft 40
    VM Fin

Kvinner U16
    Luft 40
    VM Fin

Luft U14/ U12
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

50 besteres siste 365 dager
(res eldre enn 9 måneder har rød dato)

Fripistol
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Grovpistol
Luftpistol 40 kvinner
Finpistol Kvinner

 

50 besteres Junior / Ungdom

Fripistol
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Finpistol
Luftpistol 40 kvinner
VM Finpistol Kvinner