50 beste i NAIS Fin kl. Åpen siste 365 dager per 16.desember 2017
pl sum Navn, Klubb kl Dato Stat. Sted Arrangør
1 298 Frank Lien, Ringerike PK V50 22.mai.17 Buttentjern Ringerike PK
1 298 Pål Hembre, Bærum PK V50 10.aug.17 Løvenskiold Bærum PK
3 297 Frank Lien, Ringerike PK V50 07.okt.17   Ringerike Ringerike PK
4 296 Pål Hembre, Bærum PK V50 13.nov.17 Støren skytesenter Støren SSK
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 28.okt.17 Bråtan Modum PK
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 23.okt.17   Ringerikshallen Ringerike PK
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 20.feb.17 Hønefoss Ringerike PK
5 295 Kjetil Bromark, Modum PK 09.okt.17 Ringerikshallen Ringerike PK
5 295 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL   24.okt.17   Vinne Verdal SSL
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 23.okt.17 Ringerikshallen Ringerike PK
5 295 Kjell Jomar Heltne, Florø PK 23.apr.17 Grovastøylen Florø PK
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 20.mar.17   Hønefoss Ringerike PK
5 295 Ingar Woll, Bærum PK 27.feb.17 ekeberg OKTS
5 295 Morten Nygård Bergheim, Kristiansund PK 04.aug.17 Dalaråa Sunndal PK
5 295 Geir Berg, Ringerike PK V50 20.feb.17   Hønefoss Ringerike PK
5 295 Frank Lien, Ringerike PK V50 28.des.16 Ringerikshallen Ringerike PK
5 295 Terje Standal, Bremnes PK 25.apr.17 Bømlohallen Bremnes PK
5 295 Ingar Woll, Bærum PK   22.mai.17   Maridalen 25 meter OKTS
19 294 Morten Nygård Bergheim, Kristiansund PK 04.aug.17 Dalaråa Sunndal PK
19 294 Ingar Woll, Bærum PK 15.feb.17 Ekeberg OKTS
19 294 Runar Magnussen, Sola PK   04.feb.17   Bråstein Sandnes PK
19 294 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK 08.mai.17 Støren Skytesenter Støren SSK
19 294 Frank Lien, Ringerike PK V50 06.feb.17 Hønefoss Ringerike PK
19 294 Frank Lien, Ringerike PK V50 22.mai.17   Buttentjern Ringerike PK
19 294 Kjetil Bromark, Modum PK 28.okt.17 Bråtan Modum PK
19 294 Kjetil Bromark, Modum PK 14.mai.17 Aronsløkka Aron SK Drammen
19 294 Frank Lien, Ringerike PK V50 20.feb.17   Hønefoss Ringerike PK
19 294 Frank Lien, Ringerike PK V50 09.okt.17 Ringerikshallen Ringerike PK
19 294 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK 19.apr.17 Støren Skytesenter Støren SSK
30 293 Kjetil Bromark, Modum PK   28.okt.17   Bråtan Modum PK
30 293 Frank Lien, Ringerike PK V50 06.nov.17 Ringerikshallen Ringerike PK
30 293 Lasse Hovd, Bærum PK 14.mai.17 Aronsløkka Aron SK Drammen
30 293 Kjetil Bromark, Modum PK   28.okt.17   Bråtan Modum PK
30 293 Frank Lien, Ringerike PK V50 28.okt.17 Bråtan Modum PK
30 293 Geir Berg, Ringerike PK V50 09.mar.17 Hønefoss Ringerike PK
30 293 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL   10.aug.17   Skatval Stjørdal PK
30 293 Frank Lien, Ringerike PK V50 07.okt.17 Ringerike Ringerike PK
30 293 Tor Helge Haltvik, Frosta SSL 28.feb.17 Vinne Verdal SSL
30 293 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK   16.jan.17   Støren skytesenter Støren SSK
30 293 Frank Lien, Ringerike PK V50 20.mar.17 Hønefoss Ringerike PK
30 293 Geir Berg, Ringerike PK V50 07.okt.17 Ringerike Ringerike PK
30 293 Frank Lien, Ringerike PK V50 09.mar.17   Hønefoss Ringerike PK
43 292 Geir Berg, Ringerike PK V50 28.des.16 Ringerikshallen Ringerike PK
43 292 Frank Lien, Ringerike PK V50 28.des.16 Ringerikshallen Ringerike PK
43 292 Arild Inge Wollan, Støren SSK   13.nov.17   Støren skytesenter Støren SSK
43 292 Frank Lien, Ringerike PK V50 24.apr.17 Ringerikshallen Ringerike PK
43 292 Rune Berg, Ringerike PK 28.des.16 Ringerikshallen Ringerike PK
43 292 Frank Lien, Ringerike PK V50 09.jan.17   Hønefoss Ringerike PK
43 292 Tor Jonassen, Sandnes PK V50 04.feb.17 Bråstein Sandnes PK
43 292 Frank Lien, Ringerike PK V50 24.apr.17 Ringerikshallen Ringerike PK