Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2019 oppdatert 15.juli 2018
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2019 ant. sk.: 569 164 339 86 485 206 834 197 65 165 113 213 130 73 8 9
Tellende res. er fom. 1. jan. 2018 tom. 31. des. 2018. A 19 2 17 5 13 5 20 4 4 8 14 10 11 8 0 0
B 110 38 108 15 71 46 168 44 9 51 17 31 36 25 0 0
C 152 52 105 31 136 71 241 48 23 43 26 49 39 26 1 1
D 288 72 109 35 265 84 405 101 29 63 56 123 44 14 7 8
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Hurtig Fin Hurtig Grov Fri Hurtig Rev Silh Hurtig Mil Hurtig S-pst Hurtig S-rev Luft-Std 40 Luft-Fall