Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2019 oppdatert 22.mars 2018
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2019 ant. sk.: 192 67 148 19 189 38 341 60 7 24 14 46 32 16 3 7
Tellende res. er fom. 1. jan. 2018 tom. 31. des. 2018. A 4 2 12 3 4 0 10 0 0 1 3 2 2 2 0 0
B 27 16 53 3 21 9 73 10 0 8 4 6 9 6 0 0
C 46 17 39 7 41 13 93 17 2 8 1 8 12 3 0 1
D 115 32 44 6 123 16 165 33 5 7 6 30 9 5 3 6
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Hurtig Fin Hurtig Grov Fri Hurtig Rev Silh Hurtig Mil Hurtig S-pst Hurtig S-rev Luft-Std 40 Luft-Fall