Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2021 oppdatert 10.juli 2020
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2021 ant. sk.: 243 132 338 51 332 73 524 84 39 120 56 153 90 54 2 1
Tellende res. er fom. 1. jan. 2020 tom. 31. des. 2020. A 6 6 14 1 9 0 21 3 0 7 6 3 4 5 0 0
B 46 33 106 5 53 14 115 18 3 34 12 31 24 15 0 0
C 74 31 110 17 96 21 151 26 12 27 16 27 23 21 0 0
D 117 62 108 28 174 38 237 37 24 52 22 92 39 13 2 1
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Hurtig Fin Hurtig Grov Fri Hurtig Rev Silh Hurtig Mil Hurtig S-pst Hurtig S-rev Luft-Std 40 Luft-Fall