Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2019 oppdatert 14.januar 2019
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2019 ant. sk.: 758 205 406 125 700 288 1113 320 92 230 170 288 192 113 26 32
Tellende res. er fom. 1. jan. 2018 tom. 31. des. 2018. A 23 8 21 13 19 12 31 5 5 11 15 11 14 11 0 6
B 156 49 130 26 110 65 245 70 15 73 28 46 51 39 7 0
C 216 69 132 41 187 87 326 79 35 64 45 72 61 33 3 1
D 363 79 123 45 384 124 511 166 37 82 82 159 66 30 16 25
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Hurtig Fin Hurtig Grov Fri Hurtig Rev Silh Hurtig Mil Hurtig S-pst Hurtig S-rev Luft-Std 40 Luft-Fall