Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2019 oppdatert 15.januar 2018
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2019 ant. sk.: 43 40 68 11 58 16 12 3 6
Tellende res. er fom. 1. jan. 2018 tom. 31. des. 2018. A 0 2 3 1 2 0 0 0 0
B 6 9 28 2 11 3 2 1 0
C 6 8 21 5 19 4 5 1 1
D 31 21 16 3 26 9 5 1 5
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Silh Hurtig S-pst Luft-Std 40