Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2019 oppdatert 16.oktober 2018
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2019 ant. sk.: 705 184 363 120 655 270 1005 282 93 210 151 253 165 98 26 26
Tellende res. er fom. 1. jan. 2018 tom. 31. des. 2018. A 23 7 18 11 17 11 26 5 5 10 15 11 13 11 0 0
B 141 43 116 26 100 62 207 64 15 71 27 42 45 34 7 0
C 193 57 115 39 171 85 283 66 35 57 38 61 53 28 3 1
D 348 77 114 44 367 112 489 147 38 72 71 139 54 25 16 25
pl. Navn klasse Sum VM Fin Luft 40 Luft 60 Fri-B Std VM Grov Hurtig Fin Hurtig Grov Fri Hurtig Rev Silh Hurtig Mil Hurtig S-pst Hurtig S-rev Luft-Std 40 Luft-Fall