www.skyting.no

Stevnestatistikk 2023 for Marnar PL

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt


   Startkort for 2023
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

 

     

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser

    Statistikk for 2022

"Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
NAIS Luft
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luftsprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Arian Bauer-Nilsen
Arne Landsverk
Berner Helland
Bernhard Lunde
Bjørn Anders Hansen
Espen Friberg
Even Heimdal
Gisle Aase Jøntvedt
Hans Roger Hamre

Helge Sten Nilsen
Håkon Manneråk
John Dennis Pedersen
John Erik Loland
Jon Mølland
Julie Fjell
Karl Walter Lothar Horst Böttcher
Karoline Bauer-Nilsen
Kjell Olsen
Kjetil Haven
Morten Haven
Per Lund
Pål Backstrøm
Rune Hjalmar Rønning
Rune Rønning
Silje Birkeland Heimdal
Simen Sløgedal
Stein Erik Jønsrud
Steinar Djuvik Haaland
Stine Tofte Sørensen
Thea Isabell Backstrøm
Tor Åge Viste
Torje Lindland

Øystein Medby
Åse Landsverk