Topp 100 Ranking - Hurtig Fin - Åpen per 6.aug 2018
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK V50 578,40 588 221 581 51 585 239 583 201
+5 2 Roar Haugan, Støren SSK 574,01 582 112 581 175 577 147 577 203
+1 3 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK   572,76 584 239 578 144 578 175 576 201
-2 4 Håvard Hoff, Ørland PK 572,46 578 15 583 263 572 51 575 223
-2 5 Roar Hembre, Trondhjems PK V50 571,29 576 15 577 172 578 263 573 123
-1 6 Einar Morten Landsem, Støren SSK   569,17 576 172 576 175 574 138 576 285
+3 7 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK Kv 568,28 574 64 575 183 570 63 576 355
-2 8 Arild Inge Wollan, Støren SSK V50 568,21 580 175 576 203 575 266 575 365
- 9 Stian Aleksander Andersen, Trondhjems PK   565,31 575 263 571 147 572 201 570 203
+4 10 Bjørn Anton Jakobsen, Trondhjems PK V70 558,45 571 47 567 53 554 123 557 239
+13 11 Knut Narve Skogland, Trondhjems PK 553,98 566 123 560 172 557 144 556 263
-4 12 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 553,50 567 221 568 296 557 203 553 223
+3 13 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 551,13 566 348 553 47 556 147 554 203
+6 14 Stig Arne Haugen, Trondhjems PK 550,92 558 47 557 194 556 172 552 175
-2 15 Viggo Olden, Ørland PK   549,39 561 144 560 296 558 263 549 223
-4 16 Rune Kristian Hansen, Trondhjems PK V50 548,29 558 201 556 239 552 144 552 172
- 17 Jon Inge Barseth, Ørland PK 547,67 573 223
+4 18 Lars Moe Løset, Rindal SS   544,99 558 194 554 236 555 285 541 138
-8 19 Bjørn Harald Vik, Ørland PK V50 539,51 565 263 554 223
+25 20 Per Martin Marum, Trondhjems PK V70 538,24 549 172 547 123 542 144 536 201
+4 21 Hans Carsten Bøe, Trondhjems PK V50 535,72 549 183 544 239 538 112 531 47
-7 22 Morten Antonsen, Ørland PK 535,64 552 223 553 365 544 144
ny 23 Magnus Idar Strømdal, Trondhjems PK V50 535,35 559 172
-1 24 Jon Kristian Ulvin, Trondhjems PK   533,90 552 147 545 291 533 175 533 221
+4 25 Elin Leirvik, Trondhjems PK Kv 532,01 545 112 535 47 534 183 530 144
- 26 Frode Knutsen, Trondhjems PK V50 531,06 553 239 547 183
+1 27 Hans Johansen, Trondhjems PK V70 523,87 544 291 528 172 529 239 529 348
+8 28 Magne Granøien, Støren SSK 523,75 541 175 534 147 527 203 519 266
+2 29 Helge Olden, Ørland PK V60 523,28 533 15 540 365 529 51
+4 30 Tomas Dahl, Ørland PK   522,89 539 263 532 296 527 144 524 223
ny 31 Elise Nygård, Trondhjems PK Kv 522,45 542 47
-5 32 Anders Hernes, Ørland PK 520,27 543 144
+21 33 Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK V60 517,59 534 123 528 172 520 47    
+7 34 Geir Atle Småvik, Trondhjems PK V50 516,01 534 172 532 144 520 291
+27 35 Ola Eirik Bolme, Rindal SS V50 514,62 539 194
+4 36 Thomas Røset, Selbu PK   514,32 534 51            
-4 37 Bent Nørkov, Trondhjems PK 513,73 540 263 540 291 504 201
+19 38 Yngve Lund Bråthen, Trondhjems PK V50 513,49 529 144 526 201 511 172 509 123
+27 39 Magnus Uglemsmo, Selbu PK   513,32 533 51            
+15 40 Johan Ljungstedt, Trondhjems PK 509,46 536 263 533 183 504 172 493 239
ny 41 Thomas Vikan Strøm, Viking PK og RK V50 507,45 527 47
ny 42 Frank Nilsen, Trondhjems PK   506,27 529 144            
-6 43 Terje Fallmyr, Rissa PK V50 506,00 536 365
-12 44 Rune Kimo, Rissa PK 505,83 544 223 511 365
-15 45 Roger Vik, Ørland PK V50 505,43 530 223 530 296 497 172    
+2 46 Ronny Bjerkan, Selbu PK 503,43 531 291
+11 47 Hans-petter Bruce Ulven, Trondhjems PK V60 500,26 510 144 511 291 506 263 503 183
-4 48 Terje Torsen, Ørland PK   497,89 530 291 508 263        
-6 49 Pål Jarle Talmo, Ørland PK V60 497,32 529 296 504 144 501 291
+2 50 Johnny Christopher Reidarsønn, Trondhjems PK 492,38 553 291 475 294
-1 51 Andreas Kiltvik, Selbu PK   492,32 512 51            
+1 52 Kjetil Flaa Rødsjø, Ørland PK 491,67 517 223
+6 53 Roar Kjerstadmo, Rindal SS 491,16 515 285 502 194 498 236
+23 54 Børge Jørgensen-Dahl, Trondhjems PK V70 490,59 535 144 488 172 486 294 483 291
-17 55 Jostein Utstrand, Ørland PK V50 489,67 515 223
- 56 Aleksander Johansen Wiggen, Trondhjems PK 489,43 517 291
+4 57 Kai Richard Ernstsen, Trondhjems PK   484,35 511 263            
+39 58 Hans Martin Langø, Trondhjems PK 482,63 516 123 492 144 475 239 472 239
ny 59 Carl Alexander Eriksson, Trondhjems PK 482,39 507 201
ny 60 Alf-Børge Bonsaksen, Støren SSK   478,33 503 203            
+17 61 Gunnar Aske, Trondhjems PK V50 478,21 506 123 502 348 483 183 452 263
+32 62 Jan Brødreskift, Rindal SS V50 477,57 506 138 506 285 459 194
+18 63 Gudmund Koran, Trondhjems PK V60 477,27 503 172 501 263 481 123 452 291
+16 64 Nils Lennart Røen, Rindal SS 476,44 506 138 506 236 457 285
+11 65 Arne Johan Ervik, Ørland PK 474,81 509 144 478 263
+6 66 Roar Troset Larsen, Trondhjems PK V60 473,11 493 147 484 175 480 351 469 348
+17 67 Jørgen Hagen Bendiksen, Trondhjems PK 472,30 509 201 476 263 470 147
-29 68 Øyvind Kimo, Rissa PK 471,67 497 223
ny 69 Sanimir Handanagic, Trondhjems PK V50 468,39 493 201            
-2 70 Ola Todal, Trondhjems PK V60 467,51 496 351 486 348
-7 71 Sigmund Aalbu, Trondhjems PK V50 467,35 494 263
+3 72 Hans Martin, Trondhjems PK V70 465,38 492 348 486 291 465 239    
+16 73 Tomas Aarvak, Trondhjems PK 463,91 508 123 476 263 448 291
-3 74 Oliver Tobias Aas, Ørland PK Menn Jr 463,84 495 223 490 291 480 144 424 365
-1 75 Idar Moe, Rindal SS V60 461,78 500 236 480 285 445 138    
+3 76 Kai Grytdal, Støren SSK 461,46 491 351
-17 77 Hans Christian Granhus, Trondhjems PK 461,35 488 263
ny 78 Espen Fiskum, Trondhjems PK   455,27 478 144            
-6 79 Jørgen Vik, Ørland PK Menn Jr 452,65 481 263 461 123
+3 80 Bjørn Teigseth, Trondhjems PK V50 452,35 479 263
+5 81 Siv Mariann Aas, Rindal SS Kv V50 451,24 481 138 476 285 435 194    
ny 82 Jon Skrondal, Rindal SS V60 446,62 471 194
+7 83 Terje Ofstad, Trondhjems PK V60 443,91 476 263 463 201 443 172 426 348
+9 84 Jon Olav Holan, Trondhjems PK V50 434,90 457 47 447 263        
ny 85 Kim Holger Mathisen, Trondhjems PK 434,45 454 47
-37 86 Gunnar Terje Olaussen, Melhus PK V60 422,26 517 51 514 239 513 291 172 239
+9 87 Kristoffer Knutshaug, Trondhjems PK   414,43 442 291            
ny 88 Kåre Inge Viken, Trondhjems PK V60 410,98 435 183
ny 89 Trond Larsen, Trondhjems PK 408,39 433 201
ny 90 Tore Kristian Rothaug, Trondhjems PK   406,03 421 144 424 291 412 201    
-9 91 Alf-Wiggo Eriksen, Trondhjems PK 402,43 430 291
- 92 Helge Stensønes, Trondhjems PK V60 400,35 427 263
-2 93 Jørgen Nordseth, Trondhjems PK   399,43 427 291            
+6 94 Øystein Gullseth, Trondhjems PK V50 391,78 421 291 419 348 383 263
ny 95 Eric Eldøy, Trondhjems PK 390,39 415 201
ny 96 Birger Berg, Trondhjems PK V70 389,51 416 348 400 47        
ny 97 Svenn Andre Smestad, Ørland PK 368,89 429 172 348 291
ny 98 Henriette-dorthea Holm Kvamme, Trondhjems PK Kv 346,17 369 147
ny 99 Emil Sigurd Skrede Buvarp, Rindal SS   344,62 369 194            
ny 100 Jan Petter Folstad, Støren SSK   328,25 355 266