Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2024 oppdatert 27.mai 2023
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2024 ant. sk.: 23 60 69 28 4 16 23 10 5 20 10
Tellende res. er fom. 1. jan. 2023 tom. 31. des. 2023. A 0 0 4 1 0 3 1 0 0 0 10
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B 1 17 20 6 1 4 8 6 1 11 0
31. des. 2023 for at de skal bli med i statistikken. C 10 17 21 5 1 4 9 3 2 6 0
D 12 26 24 16 2 5 5 1 2 3 0
pl. Navn klasse Sum Luft 40 Luft 60 Hurtig Fin Std Fri-B Silh VM Fin VM Grov Fri Hurtig Grov NAIS Luft