Siste 365 dager, Arild Inge Wollan, Støren SSK oppdatert 19.mai 2021
Øvelse topp ant. A m.verdi diff A-krav ant.st. Krav A / B / C
Fri #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450 Blå tall er over A-krav
Luft 60 521 521,0 -44,0 1 565 / 535 / 505 Grønne tall er over B-krav
Silh 534   534,0 -16,0 1 550 / 520 / 485 Brune tall er over C-krav
Std #N/A #N/A #N/A #N/A 550 / 520 / 480
VM Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 570 / 540 / 505
VM Fin 546   546,0 -24,0 1 570 / 540 / 505  
Fri-B #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450
Luft-Std 40 #N/A #N/A #N/A #N/A 360 / 350 / 333
Luft 40 #N/A #N/A #N/A #N/A   375 / 355 / 335  
Hurtig Fin 564 564,0 -11,0 1 575 / 540 / 500
Hurtig Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 575 / 540 / 500
Hurtig Mil #N/A #N/A #N/A #N/A   555 / 520 / 475  
Hurtig Rev #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 530 / 485
Hurtig S-rev 521 521,0 -34,0 1 555 / 520 / 475
Hurtig S-pst #N/A #N/A #N/A #N/A   565 / 530 / 485  
NAIS Fin 291 291,0 1
NAIS Grov #N/A #N/A #N/A
Luft-Sprint #N/A #N/A #N/A        
Felt Fin 100 3 99,0 +2,0 3 97 / 85 / 75
Felt Grov 100 1 96,9 -0,1 3 97 / 85 / 75
Felt Mil 99,2 1 94,7 -2,3 3 97 / 85 / 75
Felt Rev 100 4 100,0 +3,0 4 97 / 85 / 75  
Felt Mag 1 100 100,0 1
Felt Mag 2 96,7 96,7 1
Felt S-pst 99 99,0 1
Felt S-rev 100   98,9   3    
29 starter siste 365 dager
Øvelse sum + - A Dato Stat. Sted   Arrangør
T96 Rev 194 #N/A 12.mai.21 Kuleisen Haugesund PK
T96 Mil 175 #N/A 12.mai.21 Kuleisen Haugesund PK
T96 Grov 182 #N/A 12.mai.21   Kuleisen Haugesund PK
T96 Fin 199 #N/A 12.mai.21 Kuleisen Haugesund PK
Hurtig Fin 564 -11 19.okt.20 Støren Skytesenter Støren SSK
NAIS Fin 291 - 19.okt.20   Støren Skytesenter Støren SSK
Luft 60 521 -44 19.okt.20 Støren Skytesenter Støren SSK
VM Fin 546 -24 13.sep.20 NM Løvenskiold Bærum PK
Silh 534 -16 11.sep.20 NM Løvenskiold Bærum PK
Felt Rev 100 +3 19.aug.20 Jonsvatnet Trondhjems PK
Felt S-rev 98,9 - 11.jul.20 Rena Rena PK
Felt Rev 100 +3 11.jul.20   Rena Rena PK
Felt Mil 85 -12 11.jul.20 Rena Rena PK
Felt Mag 2 96,7 - 11.jul.20 Rena Rena PK
Felt Mag 1 100 - 11.jul.20   Rena Rena PK
Felt Grov 95 -2 11.jul.20 Rena Rena PK
Felt Fin 98 +1 11.jul.20 Rena Rena PK
Hurtig S-rev 521 -34 28.jun.20   Oppdal Oppdal PK
Felt S-rev 98,8 - 27.jun.20 Oppdal Oppdal PK
Felt Rev 100 +3 27.jun.20 Oppdal Oppdal PK
Felt Mil 94,7 -2 27.jun.20   Oppdal Oppdal PK
Felt Grov 96,9 -0 27.jun.20 Oppdal Oppdal PK
Felt Fin 99 +2 27.jun.20 Oppdal Oppdal PK
Felt S-rev 100 - 07.jun.20   Lora skytebane Lora SS
Felt S-pst 99 - 07.jun.20 Lora skytebane Lora SS
Felt Rev 100 +3 07.jun.20 Lora skytebane Lora SS
Felt Mil 99,2 +2 07.jun.20   Lora skytebane Lora SS
Felt Grov 100 +3 07.jun.20 Lora skytebane Lora SS
Felt Fin 100 +3 07.jun.20 Lora skytebane Lora SS