Støren SSK Antall starter pr. øvelse: 13 8 7 7 7 6
per 10. mar 2020 Skyttere pr øvelse: 6 8 7 7 4 6
type (All)          
klubb Støren SSK
år 2020
Diff 2019, ant. skyttere: -171 -68 -39 -141 -170 -74
1 Count of sum Program          
pl Sum diff 2019 Navn, Klubb Felt Rev Felt S-pst Felt S-rev Felt Fin Felt Mil Felt Grov
1 9 -63 Britt Elena Wollan, Støren SSK 3 1 1 1 2 1