Silh - 2019 , Støren SSK  Klasse: A B C oppdatert 10.april 2019
Krav 550 520 485 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 588 Pål Hembre 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.