Luft-Fall - 2024 , Støren SSK  Klasse: A B C oppdatert 23.juni 2024
Krav 35 30 25 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2023 Dato type Sted Arr.