Felt S-rev - 2019 , Støren SSK  Klasse: A B C oppdatert 11.februar 2019
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 4 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.
1 Arild Inge Wollan, Støren SSK 100   - 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK
2 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 95,2 -4 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK
3 Magne Granøien, Støren SSK 54,8 -40 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK
4 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 52,4 -42 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK