Felt Rev - 2020 , Støren SSK  Klasse: A B C oppdatert 24.februar 2020
Krav 97 85 75 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 4 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.
1 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 98,1 -2 22.feb Jonsvatnet Trondhjems PK
2 Arild Inge Wollan, Støren SSK 96,3 -4 22.feb Jonsvatnet Trondhjems PK
3 Magne Granøien, Støren SSK 94,4 -0 22.feb Jonsvatnet Trondhjems PK
4 Kai Inge Johansen, Støren SSK 77,8 ny 22.feb Jonsvatnet Trondhjems PK