Felt Grov - 2019 , Støren SSK  Klasse: A B C oppdatert 10.april 2019
Krav 97 85 75 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 6 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.
1 Arild Inge Wollan, Støren SSK 100   - 2.mar Støren Skytesenter Støren SSK
1 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv 100   - 6.apr Støren Skytesenter Støren SSK
3 Magne Granøien, Støren SSK 78,3 -18 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK
4 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 72 -22 6.apr Støren Skytesenter Støren SSK
5 Kjetil Brill, Støren SSK 46,7 ny 2.mar Støren Skytesenter Støren SSK
6 Ragna Marie Folstad, Støren SSK Kv 26,7 -4 2.mar Støren Skytesenter Støren SSK