Adelskalender for St°ren SSK - 2020 pr 30.juni 2020
OL-°velser poeng 0 skyttere
pl.   klasse diff. 19 diff Sum Silh Luft 60