Adelskalender for St°ren SSK - 2019 pr 13.august 2019
OL-°velser poeng 0 skyttere
pl. ( Fripistol B -10 poeng teller med som fripistol ) klasse diff. 18 diff Sum Fri Silh Luft 60