Siste 365 dager, Iris Aamold Olden, Ørland SS oppdatert 27.mai 2023
Øvelse topp ant. A m.verdi diff A-krav ant.st. Krav A / B / C
Luft 2h.st. 276 207,0 9 Blå tall er over A-krav
Luft 40 #N/A #N/A #N/A #N/A 375 / 355 / 335 Grønne tall er over B-krav
Luft-Sprint 241   235,0   3   Brune tall er over C-krav
VM Fin #N/A #N/A #N/A #N/A 570 / 540 / 505
NAIS Fin #N/A #N/A #N/A
Luft 1h.st. #N/A #N/A #N/A        
Hurtig Fin #N/A #N/A #N/A #N/A 575 / 540 / 500
Hurtig Rev #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 530 / 485
NAIS Fin #N/A #N/A #N/A        
Std #N/A #N/A #N/A #N/A 550 / 520 / 480
Silh #N/A #N/A #N/A #N/A 550 / 520 / 485
Fri #N/A #N/A #N/A #N/A   525 / 495 / 450  
Fri-B #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450
Felt Fin #N/A #N/A #N/A #N/A 97 / 85 / 75
Felt Rev #N/A #N/A #N/A #N/A   97 / 85 / 75  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A  
#N/A #NUM! #N/A #N/A
#N/A #NUM! #N/A #N/A
#N/A #NUM! #N/A #N/A
    #N/A #NUM! #N/A   #N/A  
#N/A #NUM! #N/A #N/A
#N/A #NUM! #N/A #N/A
#N/A #NUM! #N/A #N/A
    #N/A #NUM! #N/A   #N/A  
12 starter siste 365 dager
Øvelse sum + - A Dato Stat. Sted   Arrangør
Luft 2h.st. 276 - 11.mai.23 Brekstad Ørland SS
Luft 2h.st. 269 - 16.apr.23 Bjørnehaugen Kristiansund SS
Luft-Sprint 235 - 16.apr.23   Bjørnehaugen Kristiansund SS
Luft 2h.st. 219 - 25.mar.23 LR Skatval Stjørdal PK
Luft-Sprint 241 - 24.mar.23 LR Skatval Stjørdal PK
Luft 2h.st. 155 - 26.nov.22   Blinken Ørland SS
Luft 2h.st. 9 - 29.okt.22 Kattem skytebane Trondheim SS
Luft 2h.st. 160 - 09.okt.22 Blinken Ørland SS
Luft 2h.st. 222 - 08.okt.22   Blinken Ørland SS
Luft-Sprint 216 - 07.okt.22 Blinken Ørland SS
Luft 2h.st. 187 - 01.okt.22 Støren skytesenter Støren SSK
Luft 2h.st. 207 - 27.sep.22   Blinken Ørland SS