T96 Mag 2 - 2021 , Ørland SS  Klasse: A B C oppdatert 19.mai 2021
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet #N/A 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.