Adelskalender for Ørland SS - 2024 pr 12.april 2024
Alle Øvelser poeng 0 skyttere
pl. ( Fripistol B -10 poeng teller med som fripistol ) klasse diff. 23 diff Sum Fri Silh Luft 60 VM Grov Std VM Fin Hurtig Fin Hurtig Grov