NAIS Grov - 2020 , Ørland PK  Klasse: A B C oppdatert 3.januar 2021
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 2 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.
1 Morten Antonsen, Ørland PK 269 ny 26.nov Brekstad Ørland PK
2 Kenneth Svinsås, Ørland PK 229 ny 27.feb Brekstad Ørland PK