www.skyting.no

Stevnestatistikk 2024 for Melhus SS

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort
  
Oppnådde krav bane  i år
   Oppnådde krav felt i år

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
     

 

    Statistikk 2023
    
 

 "Alle på topp"-lister

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Andreas Melhus
Arild Granmo
Arnstein Skare
Blanka Renata Grønli
Daniel Olaussen
Danilo Fritzsche
Frode Tomb Syrstad
Geir Ole Spakmo
Gunnar Olaussen
Håkon Rogne
Ingebrigt Kolås
Jenny Cecilie Ekenes Dreng
Julia Munkvoll Berg
Jørgen Jersin Værnes
Karl Henrik Karlsen
Kjell Hjertås
Kjell Magne Risrem Sandnes
Kristoffer Martin Svorkås
Lars Simon Grønli
Magnus Bjørnsson Esaiassen
Mali Granmo
Ole Sivert Øien
Roar Kenneth Følling
Roger Sivertsgård
Rolf Inge Esaiassen
Sivert Ervik
Stian Eidesmo
Tony Bjorå
Tor Arne Hage