Felt S-pst - 2019 , Kotsøy PK  Klasse: A B C oppdatert 14.juli 2019
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.