+2 1 9 -63 Britt Elena Wollan, Støren SSK 2 3 1 1 1 1
+1 1 9 -66 Arild Inge Wollan, Støren SSK 2 3 1 1 1 1
+55 3 8 -6 Frank Nordgaard, Trondhjems PK 2 3 1 1 1
ny 3 8 ny Kai Inge Johansen, Støren SSK 2 3 1 1 1
+82 3 8 -1 Håvard Soknes, Trondhjems PK 2 3 1 1 1
+8 6 7 -31 Bjørn Teigseth, Trondhjems PK 2 3 1 1  
- 6 7 -50 Gunnar Terje Olaussen, Melhus PK 2 3 1 1  
-2 6 7 -54 Magne Granøien, Støren SSK 1 2 1 1 1 1
+23 9 6 -15 Marius Helstad, Trondhjems PK 1 2 1 1 1
+24 10 5 -15 Odd Johannessen, Trondhjems PK 1 2 1 1
+1 10 5 -38 Kjetil Forren, Oppdal PK   1 1 1 1 1
ny 10 5 ny Arne Bernhard Martinsen, Orkla PK 2 2 1  
-5 10 5 -54 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK   1 1 1 1 1
+6 10 5 -31 Fredrik Berg Forren, Oppdal PK   1 1 1 1 1
+43 15 4 -10 Thomas Kristensen Rønning, Trondhjems PK 2 2  
+17 15 4 -17 Arne Årvåg, Trondhjems PK 2 2  
+105 15 4 -2 Gunn Kleiven Skaug, Trondhjems PK 2 1 1  
+9 15 4 -23 John Sverre Aas, Støren SSK   1 1 1 1  
+153 15 4 +1 Olav Rokseth Strand, Viking PK og RK 2 2  
+14 15 4 -19 Stig Eriksen, Trondhjems PK 2 2  
+31 15 4 -14 Thommy Dypdahl Bangsund, Trondhjems PK 2 2  
+2 15 4 -31 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 2 2  
+127 15 4 =0 Tore Thyholt, Trondhjems PK 2 2  
+153 15 4 +1 Trond Johansen, Trondhjems PK 2 2  
+31 15 4 -14 Geir Hoff, Trondhjems PK 2 2  
+127 15 4 =0 Hans Martin, Trondhjems PK 2 2  
+25 15 4 -15 Bjørn Wold, Trondhjems PK 2 2  
+35 15 4 -13 Terje Ofstad, Trondhjems PK 2 2  
+127 15 4 =0 Leif Håkon Utne Hjarbo, Trondhjems PK 2 2  
ny 15 4 ny Øivind Mosand, Trondhjems PK 2 2  
+82 15 4 -4 Øivind Isdahl, Trondhjems PK 2 2  
+2 15 4 -31 Geir Atle Småvik, Orkla PK 2 2  
+127 15 4 =0 Magne Staveli Skinstad, Orkla PK 2 2  
+64 15 4 -6 Jan Husby, Trondhjems PK 2 2  
ny 15 4 ny Stig Arne Haugen, Trondheim SS   1 1 1 1
+31 15 4 -14 Øystein Wold, Trondhjems PK 2 2  
ny 15 4 ny Brynjar Jerpstad, Orkla PK 2 2  
+43 15 4 -10 Yngve Rolseth, Trondhjems PK 2 2  
ny 15 4 ny Erlend Kvalø, Trondhjems PK 1 1 1 1  
ny 15 4 ny Jesper Hildonen-Skylstad, Viking PK og RK 2 2  
+9 15 4 -23 Birger Berg, Trondhjems PK 2 2  
+58 15 4 -7 Rune Bernhard Haarberg, Agdenes PK 2 2  
-26 43 3 -32 Roar Haugan, Støren SSK   1 1 1
ny 43 3 ny Luka Daniel Tarannikov Wahl, Trondhjems PK 1 2  
+145 43 3 +1 Roy Andre Wahl, Trondhjems PK 1 2  
+15 43 3 -11 Jørgen Andersen, Trondhjems PK 2 1  
-3 43 3 -16 Thea Mari Hovin Landsem, Støren SSK   1 1 1  
+99 43 3 -1 Frank-Robert Gustavsen, Trondhjems PK 2 1  
-9 49 2 -17 Bernt Johan Noodt, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Jonas Kristensen, Trondhjems PK 2  
-42 49 2 -49 Hans Christian Granhus, Trondhjems PK 2  
-34 49 2 -35 Ola Todal, Trondhjems PK 1 1  
+16 49 2 -11 Sidney George Phillips, Trondhjems PK 1 1  
+79 49 2 -3 Ragnar Thyholt, Trondhjems PK 1 1  
+19 49 2 -10 Terje Myhre, Trondhjems PK 1 1  
+19 49 2 -10 Stina-Maria Aune, Trondhjems PK 1 1  
+71 49 2 -4 Tor Kopstad Fossum, Trondhjems PK 1 1  
+93 49 2 -2 Asbjørn Fostervold, Trondhjems PK 2  
ny 49 2 ny Håkon Aasen Henriksen, Trondhjems PK 1 1  
+36 49 2 -7 Cecilie Silderen Kirkhaug, Trondhjems PK 1 1  
+79 49 2 -3 Gøran Buberg, Orkla PK 1 1  
ny 49 2 ny Daniel Olaussen, Melhus PK   1 1  
-15 49 2 -18 Bjørn Kristian Haarberg, Agdenes PK 1 1  
+167 49 2 +1 Bjørn Hellan, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Rune Kristian Hansen, Ørland PK 1 1  
ny 49 2 ny Arne Erik Rekkebo, Viking PK og RK   2  
-42 49 2 -49 Rune Kimo, Rissa PK 1 1  
ny 49 2 ny Christoffer Valberg Fjelldal, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Emil Nyløkken Glomstad, Trondhjems PK 2  
ny 49 2 ny Kristian Myklebost Hansen, Trondhjems PK 1 1  
+30 49 2 -8 Tore Jørgen Lollich Malvik, Trondhjems PK 1 1  
-15 49 2 -18 Roar Holden, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Kristian Glasø Walseth, Trondhjems PK 1 1  
-22 49 2 -24 Espen Fiskum, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Nikolai Eugen Lamøy, Trondhjems PK 1 1  
+6 49 2 -13 Eirik Myrhaug, Trondhjems PK 1 1  
+1 49 2 -15 Catharina Granhus, Trondhjems PK   2  
+36 49 2 -7 Ove Bø, Trondhjems PK 1 1  
ny 49 2 ny Lars-Petter Meyer Bedin, Trondhjems PK 2  
+139 49 2 =0 Arve Rian, Trondhjems PK 1 1  
+1 49 2 -15 Danilo Rolf Fritzsche Kaulfuss, Melhus PK 1 1  
+93 49 2 -2 Reidar Høyholm, Trondhjems PK   2  
+23 83 1 -6 Erland Johansen, Trondhjems PK 1  
ny 83 1 ny Ole Kristian Wist Solli, Trondhjems PK   1  
ny 83 1 ny Frode Pedersen, Trondhjems PK 1  
+59 83 1 -3 Mari Berg Forren, Oppdal PK   1  
+14 83 1 -7 Ola Østhus, Viking PK og RK 1  
-10 83 1 -10 Kathrine Brandhaug, Viking PK og RK 1  
ny 83 1 ny Vilius Ratautas, Trondhjems PK 1  
ny 83 1 ny Frank Ormøy, Viking PK og RK 1  
ny 83 1 ny Vegard Larsen, Viking PK og RK   1  
+59 83 1 -3 Jon Olav Holan, Trondhjems PK 1  
ny 83 1 ny Jørgen Jersin Værnes, Melhus PK   1  
+23 83 1 -6 Morten Maaø Jakobsen, Trondhjems PK 1  
+23 83 1 -6 Eryk Ryszard Jaworski, Trondhjems PK 1  
-18 83 1 -12 Thomas Vikan Strøm, Viking PK og RK 1  
ny 83 1 ny Kristoffer Johnsen, Trondhjems PK   1  
ny 83 1 ny Bujar Dobra, Viking PK og RK 1  
ny 83 1 ny Øystein Larsen, Viking PK og RK 1  
-10 83 1 -10 Siri Victoria Johansen, Trondhjems PK 1  
+14 83 1 -7 Sebastian Stabrun Skjetne, Trondhjems PK 1  
-4 83 1 -9 Morten Løfshus Ottem, Viking PK og RK 1  
ny 83 1 ny Johnny Johnsen, Trondhjems PK 1  
+2 83 1 -8 Ronald Edward Billingslea, Trondhjems PK 1