Stevnedeltakelse Kvinner, fordelt på 7 klubber ( +2 ) oppdatert 6.august 2018
Klubber per gren: 7 3 5 4 1 2 3 2
diff 2017 pl Sum diff 2017 klubb Felt Fin Felt Rev Felt Mil Felt S-pst Felt S-rev Felt Grov Felt Mag 1 Felt Mag 2
+1 1 77 +6 Støren SSK 18 12 7 17 12 6 3 2
-1 2 62 -46 Trondhjems PK 11 25 21 4 1
+1 3 21 +4 Oppdal PK 11 6 1 2 1
-1 4 8 -14 Viking PK og RK 2 3 2 1
=0 5 5 -2 Ørland PK 3 2
+2 5 5 +3 Selbu PK 2 3
+1 7 2 +1 Orkla PK 2