Stevnedeltakelse Kvinner, fordelt på 6 klubber ( +1 ) oppdatert 13.august 2019
Klubber per gren: 6 4 4 3 2 1 1 2
diff 2018 pl Sum diff 2018 klubb Felt Fin Felt Rev Felt Mil Felt S-pst Felt S-rev Felt Grov Felt Mag 2 Felt Mag 1
=0 1 73 -37 Støren SSK 16 12 6 14 11 9 3 2
=0 2 41 -55 Trondhjems PK 9 13 12 5 1 1
=0 3 13 -14 Oppdal PK 7 5 1
+2 4 6 +1 Ørland PK 4 1 1
-1 5 2 -9 Viking PK og RK 1 1
+1 6 1 -3 Orkla PK 1