Stevnedeltakelse Junior / Ungdom, fordelt på 8 klubber ( +8 )
Klubber per gren: 5 7 5 4 2 2
diff 2018 pl Sum diff 2018 klubb Felt Mil Felt Rev Felt Fin Felt S-pst Felt S-rev Felt Grov
+3 1 43 =0 Trondhjems PK 21 16 3 2 1
ny 2 6 ny Melhus PK 1 2 1 1 1
=0 3 5 -44 Oppdal PK   1 1 1 1 1
-2 4 4 -51 Støren SSK   1 2 1
ny 5 2 ny Agdenes PK 1 1
ny 5 2 ny Orkla PK 1 1
-4 5 2 -65 Ørland PK 1 1
ny 8 1 ny Meldal PK   1