Alle på topp: NAIS Grov   2019 Klasse: A B C oppdatert 9.april 2019
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( -11 )
2018 pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.