Alle på topp: Luft 2h.st. U12 2021 Klasse: A B C oppdatert 19.mai 2021
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere ( -12 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
+6 1 Mali Granmo, Melhus PK Kv U12 297 -34 9.mai Melhushallen Melhus PK