Alle på topp: Luft-Fall   2023 Klasse: A B C oppdatert 18.september 2023
Krav 35 30 25 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( +0 )
2022 pl Navn, Klubb klasse Sum 2022 Dato type Sted Arr.