Alle på topp: Hurtig S-pst   2020 Klasse: A B C oppdatert 24.februar 2020
Krav 565 530 485 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( -17 )
2019 pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.