Alle på topp: Hurtig S-pst   2023 Klasse: A B C oppdatert 30.mars 2023
Krav 565 530 485 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( -4 )
2022 pl Navn, Klubb klasse Sum 2022 Dato type Sted Arr.