Alle på topp: Hurtig Mil   2020 Klasse: A B C oppdatert 24.februar 2020
Krav 555 520 475 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( -30 )
2019 pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.