www.skyting.no

Stevnestatistikk 2024 for Time PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort
  
Oppnådde krav bane
   Oppnådde krav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser


    Statistikk for 2023

     

 

 

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin

T96 Grov

T96 Militær

T96 Revolver

T96 Magnum 1

T96 Magnum 2

T96 S-pistol

T96 S-Revolver
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Agnieszka Marta Kaniewska
Alexander Rosenberg
Alexander Rossebø Mæland
Anders Fuglestad Bøe
André Gjerde
Andreas Nielsen
Arild Barane
Arvid Bryne
Asgeir Auestad
Benedicte Pask
Dag Berge Frøyland Robberstad
Dag Folkvord
Even Almenning
Finn Ole Todnem
Fredrik Jonsbråten
Geir Roald Hodne
Hammad Arshad
Hans Reime Liland
Hans Sunde
Inge Skadberg
Jack Frode Skjæveland
Jan Erik Bore
John Bent Sjursen
Johnny Nielsen Sørensen
Jon Børge Sele
Kenneth Husebø
Kenneth Thorbjørnsen
Kent Åge Jensen

Kjetil Eia
Kjetil Sætre
Kjetil Thu
Knut Ivar Sørheim
Kristian Horve Tjessem
Kristian Årstad Hauge
Linn Sletta
Maciej Wielogorski
Marita Serigstad
Mariya Madlen Blemu
Morten Årstad Hauge
Nils-Åge Tenold
Oskar Robberstad
Peder Line Jensen
Per Haarr
Per Magne Hoftun
Pål Tjøtta
Rafal Kutermak
Rune Brekken
Rune Opheim
Sandra Schmidt Olaussen
Sigbjørn Asmundsen
Stephen Olaussen
Stig Brevik
Sverre Bjarte Severson
Torbjørg Tjetland
Tore Efteland
Torill Strand