www.skyting.no

Statistikk Approberte stevner 2024 for Oslo PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
    
    Keiserpokalen Menn
    Keiserpokalen Kvinner

    Norgesfeltstatuetten
 

    Statistikk 2023

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver

Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Anders Malthe-Sørensen
Anders Marthinsen
Anders Støver
Anna Elisabeth Lilletjernbakken Rystad
Arve Klev
Astrid Mona Lilletjernbakken
Bernt Johannessen
Birger Eriksen
Bård Liabø
Carl-Frederik Natvig Andreassen
Christian Gudmund Nyrud
Christine Lemme
Dag Knudsen
Diderik Romberg Marthinsen
Grunde Nordgård Ugelstad
Eivind Klausen
Eystein Midttveit
Francis Seitz Finne
Gunnar Lier
Idar Sivertsen
John Einar Johansen
Jorge Fernando Blair Prado
Kjell Vidar Normann
Kjetil Thorsen
Lars Olav Skårberg
Lars Ole Kristiansen
Lars Petter Mostad
Leandro Lemme Dos Santos
Liv Ingrid Kavli
Magne Antonsen
Maren Malthe-Sørenssen
Mathias Myrland
Ole Tobias Antonsen
Rita Hjerkinn
Per Erik Dalén
Per Morten Bølstad
Petter Østbye
Ruben Eidesen
Solvei Charlotte Skogstad
Stephan Nyborg Guindani
Stian Solvær Øyvann
Terje Storholt
Thor Erik Lie
Tobias Linnerud Jespersen
Trond Sindre Knem Ingebrigtsen
Vemund Barstad Bermingrud
Aage Nymark