OKTS Antall starter pr. øvelse: 14 9 5 1 1 1
per 13. apr 2024 Skyttere pr øvelse: 8 2 4 1 1 1
type (All)          
klubb OKTS
år 2024
Diff 2023, ant. skyttere: -36 -29 -32 -11 -7 -8
1 Count of sum Program          
pl Sum diff 2023 Navn, Klubb Felt Fin Felt Rev Felt Mil Felt Grov Felt S-rev Felt S-pst
1 11 -18 Hans Erik Henaug, OKTS 1 7 2 1