Stevnedeltakelse 2020, fordelt på 98 skyttere ( -39 ) oppdatert 15.sep 2020 23 nye, totalt 116 ikke med fra i fjor (-6%)
Antall starter pr. øvelse: 58 54 42 39 25 24 24 15 10 9 7 5 4 4 3 2 2 1 1
329 starter ( -1056 ) Diff 2019, ant. starter: -166 -82 -78 -195 -36 -53 -126 -80 -37 -31 -27 -18 -19 -40 -11 +1 -8 -13 -10
Skyttere pr øvelse: 41 44 21 30 19 16 16 11 7 7 6 5 4 4 1 2 2 1 1
type (All)                                    
klubb (All)
år 2020
Diff 2019, ant. skyttere: -46 -31 -1 -77 -17 -6 -54 -22 -14 -11 -12 -4 -6 -17 -10 +1 -4 -1 -6
1 Count of sum Program                                    
diff 2019 pl Sum diff 2019 Navn, Klubb VM Fin Std Luft 60 Hurtig Fin Hurtig Mil Luft-Sprint NAIS Fin Hurtig S-pst Hurtig Rev Hurtig Grov VM Grov Fri Luft 40 Hurtig S-rev Silh Luft 1h.st. Luft-Std 40 Luft 2h.st. Luft-Fall