Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2021 oppdatert 15.september 2020
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2021 ant. sk.: 4 21 30 44 1 41 2 6 5 7 7 19
Tellende res. er fom. 1. jan. 2020 tom. 31. des. 2020. A 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B 1 4 5 3 0 7 0 1 0 2 1 3
31. des. 2020 for at de skal bli med i statistikken. C 1 8 8 15 0 8 0 1 1 0 2 0
D 2 9 17 24 0 24 2 4 4 5 4 16
pl. Navn klasse Sum Luft 40 Luft 60 Hurtig Fin Std Silh VM Fin Luft-Std 40 VM Grov Fri Hurtig Grov Hurtig Rev Hurtig Mil