Startkort for 2022 oppdatert 07.jan.2022
Molde PK
navn, klubb totkl Felt Fin Felt Grov Felt Mil Felt Rev Luft 60 Luft 40 Luft Std Luft Fall Fri Fri-B Silh Std VM Fin VM grov Hurtig Fin Hurtig Grov Hurtig Mil Hurtig Rev Hurtig S-pst Hurtig S-rev