Hjørungavåg PK Antall starter pr. øvelse: 24 21 12 6 1
per 8. des 2022 Skyttere pr øvelse: 12 14 6 4 1
type (All)        
klubb Hjørungavåg PK
år 2022
Diff 2021, ant. skyttere: -53 -62 -38 -32 -4
1 Count of sum Program        
pl Sum diff 2021 Navn, Klubb Felt Mil Felt Fin Felt Rev Felt Grov Felt S-pst
1 15 -3 Frode Paulsen, Hjørungavåg PK 6 3 4 1 1