T96 Mag 1 - 2021 , Hjørungavåg PK  Klasse: A B C oppdatert 26.september 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
1 Leif-Jarle Tirevoll, Hjørungavåg PK 124 ny #N/A #N/A #N/A #N/A