Felt Mag 1 - 2021 , Hjørungavåg PK  Klasse: A B C oppdatert 26.september 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 2 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
1 Frode Paulsen, Hjørungavåg PK 95,2 #N/A #N/A #N/A #N/A
2 Lars Kristian Sollid, Hjørungavåg PK 69,4 #N/A #N/A #N/A #N/A