Adelskalender for Hjørungavåg PK - 2022 pr 26.september 2022
Veteran Alle poeng 0 skyttere
pl. ( Fripistol B -10 poeng teller med som fripistol ) klasse diff. 21 diff Sum Fri Silh Luft 40 VM Grov Std VM Fin Hurtig Fin Hurtig Grov