Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2021 oppdatert 15.september 2020
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2021 ant. sk.: 29 15 20 23
Tellende res. er fom. 1. jan. 2020 tom. 31. des. 2020. A 7 3 2 4
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B 11 8 5 6
31. des. 2020 for at de skal bli med i statistikken. C 9 1 6 5
D 2 3 7 8
pl. Navn klasse Sum Felt Fin Felt Grov Felt Mil Felt Rev