Alle på topp: NAIS Grov   2020 Klasse: A B C oppdatert 13.juli 2020
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( -16 )
2019 pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.