Alle på topp: Luft-Fall   2022 Klasse: A B C oppdatert 26.mai 2022
Krav 35 30 25 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere ( +0 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.