Alle på topp: Felt S-rev   2022 Klasse: A B C oppdatert 26.mai 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere ( -21 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
+11 1 Jon Arne Brekken, Sunndal PK V65 87,8 -3 #N/A #N/A #N/A #N/A