Alle på topp: Felt S-pst   2022 Klasse: A B C oppdatert 26.mai 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere ( -24 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
+3 1 Jon Arne Brekken, Sunndal PK V65 87,8 +6 #N/A #N/A #N/A #N/A