Alle på topp: Felt Mag 2   2022 Klasse: A B C oppdatert 26.mai 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere ( -4 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
+2 1 Jon Arne Brekken, Sunndal PK V65 88,4 -7 #N/A #N/A #N/A #N/A