Adelskalender 2022 pr 26.mai 2022
pl. Kal. 32 °velser poeng 2 skyttere +2
diff. 21 pl.   klasse diff. 21 diff Sum VM Grov Hurtig Grov
ny 1 Jon ěrsund, Sunndal PK ny 1107 558 549
ny 2 Henrik Holen, Vigra og Valder°y PK ny 51 1056 518 538