www.skyting.no

Statistikk Banestevner 2024 for Lillestrøm PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter
   Antall starter Felt


   Startkort for 2023 
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

         
 

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

 

    Felt-øvelser
   
    Statistikk 2023

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Luft
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
   
Felt Grov
   
Felt Militær
   
Felt Revolver

Stevner per skytter:

Agnar Holm
Anders Kristiansen
Arnfinn Jansen
Daniel Mo
David Misund
Eivind Alexander Fossland
Frode Storjord
Geir Ivar Johansen
Geir Ove Finstad
Jan Helge Johansen
Jimmy Lars Peter Jakobsson
Jostein Sander
Jørgen Hovgaard Grøndahl
Kasper Kullbraaten
Kay Søren Sørensen
Kjetil Antonsen
Lars Schanke Aamodt
Leif Andressen
Marius Rønningen Diseth
Mats Maciej Blickström
Per A. Kullbraaten
Petter Kleiven
Ronnie Hagane
Roy Anthony Fjellstad
Ruben Ødegård Holtlien
Rune Bloch-Johnsen
Stian Bjørkelo
Svenn-Arne Nordheim
Trond Nicolaisen
Vegard Brekke
Øistein Sørensen