www.skyting.no

Statistikk Banestevner 2023 for Bærum PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt


   Startkort for 2023
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

   Klubbrekorder

Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

 
    Felt-øvelser
 
    Statistikk 2022

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Luft
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luftsprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
   
Felt Grov
   
Felt Militær
   
Felt Revolver

Stevner per skytter:

Adam Jozef Listwan
Alexander Enzo Almvang
Andreas Hope
Andreas Tømmerbakke
Arne Kvam
Arve Melvin Nesvang
Atle Bergsrud
Audun Denneche Loftsgaard
Benjamin Sakslund Sørsdahl
Bettina Bardal
Bjørn Hervard
Boris Rychkov
Camilla Hvalryg Monsen
Camilla Tørisen
Christoffer Robin Hovd
Dag Evert Borud
Eirik Sjemmedal Ekeberg
Elias Bakken
Espen Lynghaug
Finn Cato Hansen
Frank Lien
Fredrik Bing Berdal

Frode Nilsen
Geir Øvstedal
Gisle Haaland
Hans Kristian Bendixby
Henning Bortne
Henrik Bakken
Haakon Olerud
Ingar Woll
Inger Skjold Bratli
Ingrid Hervard
Jacob Guy Fehn
Jan Henrik Eriksen
Jarle Vidar Karlsen
Jenny Hervard
Johan Nicholay Haarberg
Jon Joachim Rietti
Jørgen Seeberg
Kenneth Arnesen
Kjetil Risåsen
Knut Rimstad
Kristine Seeberg
Lars Mørk
Lars Olerud
Lars Preben Sørsdahl
Lars Rune Korneliussen
Lasse Hovd
Lilly Caroline Yoon Orre
Line Nor
Liv Fritzvold
Live Marie Sakslund Sørsdahl
Ludvik Hembre
Mathias Grønberg Gustum
Mattis Hembre
Max Almvang
Mille Martine Almvang
Morgan Bunes
Morten Moen
Morten Støen
Nasantas Felecio
Njord Wegge
Ole R. Paulsen
Ole-Harald Aas

Ove Dahl

Ove Eugen Horgen

Peder Sperstad
Per Christer Glerud
Per Christian Lie
Per Holmvang
Per Seeberg
Per Øyvind Seeberg
Per-Henning Almvang
Pål Hembre
Rolf Benjamin Sem Wegner
Rune Bjørgo

Roar Olsen
Stein Bjørseth
Stein-Ola Berg
Thomas Bjørnlund
Thomas Winje Øijord
Thorleif Martin Haug
Tim Leo Hembre
Tiril-Marie Torgunrud
Villu Sepman
Øyvind Mathisen