Alle på topp: VM Grov   2021 Klasse: A B C oppdatert 5.mars 2021
krav 570 540 505 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 596 Pål Hembre 0 skyttere ( -141 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.